30 november 2016

De grootste valkuil waar we als ggz-hulpverlener in verzeild kunnen raken bij de begeleiding naar een gezondere leefstijl, is te veel met ziekte bezig zijn, aldus Paul Kenis in de nieuwste editie van Trans. Deze Trans heeft als thema ‘gezonde leefstijl’.

Paul legt uit ‘Ieder individu heeft naast zijn psychiatrische problemen ook veel positieve kanten: de een kan goed koken of is uitermate handig, de ander heeft een muzikaal of sportief talent of is goed in sociale contacten. Als je als hulpverlener kunt inspelen op deze sterke kanten is er meteen al minder ruimte voor bijvoorbeeld de psychose, piekeren, de zucht naar alcohol en drugs. Bovendien geeft het iemand perspectief, hoop en een gevoel van eigenwaarde.’

‘Werken aan een gezondere leefstijl rendeert echt, niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de hulpverlener’ is Paul’s conclusie.

Trans is het 3-maandelijks magazine van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag. Parnassia participeert al lange tijd in dit netwerk van Haagse zorg- en welzijnsaanbieders.