Verstandelijke beperking en psychiatrie

Verstandelijke beperking en psychiatrie

200x200+lvb.png

In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Dat houdt in dat hun IQ lager is dan 85. Van deze groep heeft 30 tot 50% van de mensen psychische klachten.

Denk aan:

 • angst
 • somberheid
 • onrust
 • traumatische gebeurtenissen herbeleven
 • horen of zien van vreemde dingen

Problemen als je een verstandelijke beperking heeft

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaker dan andere Nederlanders problemen op het gebied van:

 • wonen
 • werken
 • vrije tijd
 • relaties aangaan
 • opkomen voor zichzelf
 • gezondheid
 • veiligheid
 • zelfstandig juiste beslissingen nemen
 • gebruikmaken van gepaste voorzieningen

Daarnaast is de kans van mensen met een verstandelijke beperking om psychiatrische aandoeningen of gedragsproblemen te ontwikkelen twee tot drie keer groter. Hun gedrag kunnen zij dan moeilijk uitleggen. Misschien doen zij zichzelf pijn. Of veroorzaken zij lijden of overlast bij familie of hun directe omgeving.