Wie we zijn kop

Woonzorgpark Rosenburg

Woonzorgpark Rosenburg

Het woonzorgpark Rosenburg in Den Haag is in ontwikkeling. Historische gebouwen blijven staan. Op andere plekken maakt de verouderde bebouwing plaats voor woningen en zorgvoorzieningen. 
 Impressie nieuwbouw 145 sociale huurwoningen woonzorgpark Rosenburg
Impressie nieuwbouw 145 sociale huurwoningen woonzorgpark Rosenburg

Met de nieuwbouw wil Parnassia in samenwerking met Arcade, de gemeente Den Haag en aanbieders van (ambulante)woonbegeleiding een kwetsbare doelgroep de gelegenheid bieden zelfstandig te wonen en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De appartementen zijn bedoeld voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid voor wie zelfstandig wonen in de stad nog niet haalbaar is.
De toekomstige bewoners huren en wonen zelfstandig, maar wel met behandeling en begeleiding dichtbij huis. Voor sommige bewoners zal dit een tussenstap zijn, op weg naar reguliere woonruimte buiten het woonzorgpark. Voor andere betreft het permanente huisvesting. 

Over de woningen

De in totaal 145 woningen worden verdeeld over twee gebouwen (B en C). In gebouw B komen 79 woningen (waarvan 2 woningen gebruikt zullen worden als ontmoetingsruimte). In gebouw C komen 66 woningen (waarvan 1 woning gebuikt zal worden als ontmoetingsruimte). 

Het is niet mogelijk te reageren op deze woningen

Omdat de woningen bestemd zijn voor een specifieke doelgroep worden de woningen niet verhuurd via het reguliere woonruimte verdeelsysteem.
De woningen worden alleen via directe bemiddeling toegewezen.

Planning

De bouw is gestart in januari 2023. De oplevering vindt plaats in het najaar van 2024 (prognose).