Wie we zijn kop

Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad

Het psychiatrisch verpleeghuis Dorestad staat voor een periode van veranderingen. Vanwege de verouderde staat van het gebouw en het streven naar geoptimaliseerde zorgkwaliteit, wordt het verpleeghuis verduurzaamd en gerenoveerd. Daarnaast wordt een aantal cliënten overgebracht naar een nieuw onderkomen aan de Nectarinestraat 11.

Het project Levendig Dorestad, dat aan het begin van dit jaar van start is gegaan, heeft als doel deze veranderingen te realiseren en wij nemen jullie graag mee in dit proces.

De huidige stand van zaken  

Op dit moment is het pand aan de Nectarinestraat 11 (waarin voorheen Respect Zorgroep zat) beschikbaar voor de volgende fase van het project. Begin oktober krijgen collega's, cliënten en familie/naasten de kans om een kijkje te nemen in het nieuwe pand. Ze kunnen hun ideeën delen over wat er nodig is om zowel een optimale werkomgeving te creëren als de best mogelijke woonervaring te bieden aan de cliënten. Na deze verkenningsfase zullen de benodigde aanpassingen aan het pand worden uitgevoerd voordat de cliënten hun intrek nemen.

Zodra de Nectarinestraat volledig operationeel is, zullen de renovatiewerkzaamheden in het huidige verpleeghuis van start gaan. Deze fase is een integraal onderdeel van het grotere plan om de zorgomgeving te vernieuwen en te verbeteren.

Blijf op de hoogte

Wil je graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen? We nodigen je uit om regelmatig onze Parnassia-website te raadplegen, waar we voortdurend updates zullen delen over de voortgang van het project Levendig Dorestad. Jouw betrokkenheid en nieuwsgierigheid worden enorm gewaardeerd, terwijl we streven naar een vernieuwde en verbeterde zorgervaring voor al onze cliënten.