paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

W_Aarden - ^Kim Horizon

Lieve moeder, mijn Aarde
Ik kijk om me heen.

Ik zie_
leegte, zo alleen
Moeder, mijn Aarde, waar bent u heen?!

Ooit vol leven, samen zóveel te beleven
Begroeid vol groen en overal gezoem
Zeeën van leven, _waar we schijnbaar Niets om geven         

Ik snuif_
De geuren
Allemaal synthetisch gebeuren

Dònderende stilte
Horen _doen we slechts nog herrie
Dít is niet wat ik wil?!
Móeder Aarde!? Ik gil….

De Doodse kilte
Wie? Kan haar nu nog horen?!
Haar stem, _alom verloren

Lieve moeder, mijn Aarde, mijn Ware Aard
Ze is me zoveel Waard…
Verloren _Verlaten _Leeg

Lieve Aarde, mijn Werkelijke Waarde
Een stem wil ik u geven
Want zonder u kan niemand leven