paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Herr Gott Erbarme Dich - Hanneke van Garderen

om de wereld die ik verliet
mijn kind dat wil dat ik geniet
het leven dat ik lijd
met verdriet
om vroeger tijd
het nu waarin ik ieder benijd
onbegrip en wanhoop koning en meester
slechts een knecht
het pleit heeft beslecht
zo tegen wil en dank
het onuitgesprokene reeds lang gezegd

zing ik zwijgzwaam doch met ingetogen stem
Herr Gottt Erbarme Dich

en keer ik terug op mijn schreden
slechts gedragen door die Ene
Door alles heen ,wat komt
en in het heden