paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Leven - Wim Limpens

Wie niet weet
alwaar hij staat
noch weet
waarheen hij gaat
die leeft in duisternis gehuld
die zoekt en tast
heel onvervuld
want leven
wat is ongericht
is blind
en kent geen licht
dus zoek je koers
door vreugde en verdriet
want zonder dit verschil
bestaat het leven niet
leef hier en nu
van zoet naar zuur
en proef het goed
van uur tot uur
vul in die leegte
onbeschreven
ga dood in pijn
en baar het leven
als je dan
uiteindelijk sterven moet
weet dan, ik heb geleefd
zo was het goed.