paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Koestering - Hennie Lenselink

Koestering, een woord nooit zo bij nagedacht,
Want wat koester je zoal?
Is het iets dierbaars of iets van pracht?
Of zijn het momenten die je niet vergeten zal.

Mijn moeder heeft Lewy Body Dementie,
Nu koester ik het moment als ze even lacht.
Maar ook als ik rust in haar ogen zie,
Een klein moment, uit die dementie macht.

Ik koester het samenzijn met mijn hond Santos,
Als hij lui ligt in zijn mand.
Maar ook het struinen in het bos,
Of de heerlijke wandelingen op het strand.

Ik koester de momenten op mijn vrijwilligerswerk,
Tussen de eend, kip, ezel of geit.
Daar voel ik mij op mijn plek en sterk,
En raak daar mijn zorgen zo goed als kwijt.

Koester dat waar je nooit bij stil hebt gestaan,
Ze zullen voor altijd in je hart en geheugen staan.