paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Heb je mij lief? - Rishanna

Hoe kan een mens de ene dag van je houden, en je de andere dag straal voorbijlopen?
Hoe kan een mens je de ene dag nog vasthouden, en de andere dag je hartje compleet slopen?

Hoe kan een mens veranderen, zo hard als steen,
terwijl deze mens eerst zo oprecht liefdevol leek te zijn?
Hoe kan een mens veranderen, zo koel en gemeen,
terwijl deze mens je eerst wilde helpen met al je pijn?

Hoe anders blijkt het als de waarheid zich opdient,
en je zou willen sterven van verdriet?
Hoe anders blijkt het als je krijgt wat je niet verdient,
en je hart onophoudelijk tranen vergiet?

Hoe anders blijkt het als de waarheid verandert in een leugen,
en je liever een einde maakt aan je leven?
Hoe anders wordt het als deze liefde niet blijkt te deugen,
terwijl blijkt dat je niet zonder hem kan leven??