In alle wijken in Den Haag zijn onze GGZ teams actief. Zo'n team zorgt in uw wijk voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Vaak horen daar ook problemen met  wonen, werken, geld, dagbesteding en/of sociale contacten bij. Onze GGZ teams werken samen met andere instanties in de wijk. Daarbij kunt u denken aan woningcorporaties, maatschappelijk werk, huisartsen en andere zorgaanbieders, wijkagenten.

Zo dragen we samen bij aan oplossingen voor de wijkbewoners met psychiatrische problemen. Samen streven we naar een zo optimaal mogelijk herstel. Onze teams komen desgewenst bij u thuis of op een andere plek in uw wijk.

FACT

In de GGZ teams gebruiken we de FACT-methodiek.