paginakop LIB

Locatie LIB

Locatie LIB

LIB biedt gespecialiseerde intensieve behandeling, zorg en begeleiding aan cliënten van 18 jaar en ouder met een ernstige psychiatrische en bijkomende problematiek (co morbiditeit).

Het gaat hierbij om patiënten die 24-uurszorg en permanent toezicht nodig hebben. De bijkomende problematiek kan bestaan uit gedragsstoornissen, verslaving, een verstandelijke beperking, autisme of negatieve symptomen.

Meer informatie

Aanmelden

Cliënten kunnen voor opname bij LIB worden aangemeld door het aanmeldformulier te sturen naar: aanmeldpuntlib@parnassia.nl
Tel: 06 83 80 58 89

De aanmelding wordt door Parnassia beoordeeld aan de hand van de verwijzing en de criteria en contra-indicaties voor opname. Patiënten kunnen ook een kennismakingsgesprek en een rondleiding op locatie krijgen. De verwijzer en de patiënt worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing. Als de aanmelding wordt goedgekeurd, wordt de patiënt op de wachtlijst geplaatst voor opname.

Overzicht afdelingen