paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

849+424+ado.jpg
13 februari 2023

Werken aan herstel of ‘prof’ worden met ADO in 2023. Iets voor jou?

Parnassia werkt ook in 2023 weer samen met ADO Den Haag. Richard Prins, bestuurder van Parnassia, zette zijn handtekening onder een overeenkomst die de organisatie langer verbindt met de sociaal-maatschappelijke impact die ADO maakt op haar regio. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle cliënten van Parnassia Groep. 

“De samenwerkingsovereenkomst tussen Parnassia en ADO in de Maatschappij bestaat 12 jaar en is uitgegroeid tot talrijke activiteiten voor cliënten van de Parnassia Groep”, zegt Richard. “Deze activiteiten raken verschillende thema’s en zijn voornamelijk gericht op participatie en gezondheid. De activiteiten helpen de cliënten bij hun herstel!”

Cliënten activeren en belonen

ADO in de Maatschappij zet haar middelen in om cliënten te activeren, te belonen en om activiteiten van Parnassia te ondersteunen. Aanjagers van het project binnen Parnassia zijn medewerkers Andre van Duijn en Esther van der Leur. Een belangrijk onderdeel waar zij op inzetten zijn de leerwerkplekken bij ADO. “De leerplekken zijn in het Bingoal Stadion”, zegt Esther. “Cliënten van Parnassia en Reakt komen wekelijks naar het stadion om schoonmaak- en kleine kluswerkzaamheden uit te voeren. Het idee is om cliënten in een speciale werkomgeving te stimuleren om activiteiten op te pakken. Indien dit mogelijk is stroomt de cliënt door naar regulier vrijwilligerswerk bij ADO Den Haag.”

Voetbalteam FC Parnassia

Een ander project dat al een aantal jaar loopt, is voetbalteam FC Parnassia. “Met het voetbalteam FC Parnassia trainen we wekelijks op dinsdag en vrijdag bij verschillende voetbalvelden”, zegt Andre. “’We hebben ongeveer 20 deelnemers, dit zijn cliënten van Parnassia, Reakt en Brijder. Zij krijgen training van medewerkers van ADO in de Maatschappij. De doelen zijn vooral samen zijn en plezier maken met elkaar, daarnaast geeft het invulling aan het leven van deelnemers”.

Wedstrijd bezoeken in het stadion

Een (belonings)activiteit die voortvloeit uit de samenwerking is het bezoek aan wedstrijden van de Haagsche trots.  “Voor de competitiewedstrijden worden 30 toegangskaarten ter beschikking gesteld aan cliënten van Parnassia Groep”, vervolgt Esther. “Regelmatig worden ook cliënten met een mobiele beperking in de gelegenheid gesteld om een wedstrijd bij te wonen. Hulpverleners van Parnassia Groep kunnen wedstijdkaarten aanvragen voor cliënten en hun mantelzorgers.”

Leven als een prof

Er zijn daarnaast ook andere samenwerkingen gekomen waardoor andere cliënten van Parnassia Groep kunnen werken aan hun herstel met behulp van ADO in de maatschappij. “Zo hebben Youz en ADO in de maatschappij een trajectovereenkomst “leven als een prof “getekend”, zegt Esther. “Twee keer per jaar start het project. Hierbij volgen 8 jongeren wekelijks een programma met de (maatschappelijke) thema’s: (on)gezonde voeding, een gezonde leefstijl, positieve coaching, (on)respectvolle houding, samenwerken, sociale-media, verantwoord gamen, doelen stellen, omgaan met tegenslagen en nog tal van andere thema’s.”