paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

CIB+binnetuin+849+x+424.jpg
05 juli 2024

CIB in de media

Met aandacht hebben we het recente artikel in het Algemeen Dagblad gelezen, waarin zorgen worden geuit over onze kliniek Centrum Intensieve Behandeling (CIB). Het raakt ons diep dat zowel ouders als patiënten de zorg bij ons zo hebben ervaren.

Het afgelopen jaar zijn er diverse individuele klachten geweest over ons behandelbeleid op het CIB. Het artikel in het Algemeen Dagblad bevestigt dit nogmaals. We nemen deze klachten zeer serieus en onderzoeken welke verbeteringen we kunnen doorvoeren. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) is hiervan op de hoogte. Gesignaleerde verbeteringen gaan over bejegening van zowel patiënten als ouders, betrokkenheid van ouders en het separeerbeleid.

Soms loopt een behandeling vast bij een reguliere ggz-afdeling elders in het land. Dan kan de hoog-specialistische gesloten afdeling van CIB uitkomst bieden om een behandeling in beweging te krijgen.
We behandelen mensen met complexe gedragsproblemen, vaak met een lange ggz-geschiedenis. Patiënten laten ernstig zelfdestructief en suïcidaal gedrag zien, zoals in het artikel te lezen is. Ondanks dit intense gedrag streven we naar herstel van de patiënt.

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de inzet van onze collega's op het CIB. Zij bieden dagelijks een omgeving aan de zeer complexe patiënten die daar verblijven en waarbij elders de behandeling vastgelopen is. Wij blijven ons inzetten voor transparantie, verbetering en de best mogelijke zorg.