paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

sleutel+1200+628.jpg
19 december 2022

Sluiting Centrum Autisme Parnassia Noord-Holland

Vanaf 1 januari 2023 sluit Centrum Autisme Parnassia Noord-Holland. Voor onze cliënten die nog (specialistische) zorg nodig hebben, zorgen we voor een passende vervolgbehandeling elders binnen Parnassia Groep. 

Het bestuur van Parnassia heeft helaas moeten besluiten te stoppen met het zorgaanbod autisme vanuit Centrum Autisme Parnassia Noord-Holland. Vanwege aanhoudende personele onderbezetting door krapte op de arbeidsmarkt is het bieden van optimale behandeling van de huidige én nieuw verwezen cliënten niet meer mogelijk. 

Wat betekent dat voor onze cliënten 

We streven ernaar om de behandeling van cliënten die nu bij ons in zorg zijn af te ronden. Voor de cliënten die nog (specialistische) zorg nodig hebben of op de wachtlijst staan voor behandeling wordt gezorgd voor een passende vervolgbehandeling elders binnen Parnassia Groep. 

Continuering behandelaanbod autisme 

Het Leo Kannerhuis gaat voor de regio’s Midden-Kennemerland en Zaanstreek-Waterland diagnostiek, consultatie en co-behandeling bieden. Hiervoor wordt de dienstverlening vanuit het Leo Kannerhuis de komende jaren uitgebreid. EPA-cliënten met autisme in deze regio kunnen bij de FACT-teams terecht.