paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

koffie+849+424.jpg
29 augustus 2022

September programmering Herstelcafé Castricum

Meer (achtergrond)informatie over psychische stoornissen en behandeling, maar ook verhalen van mensen met een psychisch probleem. Meer kennis zorgt voor meer begrip en verkleint stigma. 

De maand augustus is alweer bijna voorbij. Dus tijd voor het programma van september. Het Herstelcafé Castricum is elke woensdag tussen 19:00 en 20:30 uur in Het Ketelhuis in Castricum.

Wekelijks is er een thema en worden herstelverhalen gedeeld en/of wordt psycho-educatie gegeven. Iedereen is hier welkom: (ex)cliënten, familie, naasten, personeel, buurtbewoners en andere belangstellenden. Aanmelden is niet nodig. We hebben de koffie en thee al klaar staan.

Graag delen we met jullie ons programma:

Woensdag 7 september

Baseqamp met Frits van den Heuvel van Varik, marinier & vrijwilliger bij Parnassia.

Woensdag 14 september 

De moderne kijk op psychosen, behandeling en diagnostiek door Rik Yff, psychiater.  

Woensdag 21 september 

'Hoe ik al blowende secretaris van de Zon werd' door Gijs Nooitgedagt, ervaringswerker.

Woensdag 28 september

Inkijkje bij de hulpverleners op de high/intensive care-afdelingen met Jackie Snijder en Marilyn Vlaar.

Praktische informatie

Wanneer: elke woensdagavond
Hoe laat: inloop vanaf 19:00 uur. Programma duurt tot 20:30. Napraten kan tot 21:00 uur.
Waar: Het Ketelhuis – Watertorenpad 1, 1901 ZZ Castricum
Aanmelden: dit is niet nodig. De toegang is gratis, net als de koffie en thee.
De groepsgrootte wisselt tot nu toe van 30 tot 50 belangstellenden.

Van harte welkom

Team Ketelhuis