paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Wie+begrijpt+wie+niet+849+x+424.jpg
23 mei 2024

Podcast met waardevolle adviezen over het signaleren van psychische klachten bij ouderen

Ingrid Jans, directeur ouderenpsychiatrie bij Parnassia, is gastspreker in de 10de aflevering van de podcastserie 'Wie begrijpt wie (niet)?'. Het is een serie voor collega’s werkzaam in de ouderenzorg (verpleeghuizen en thuiszorg) en gaat volledig over psychische problemen bij ouderen.

Heel toepasselijk is deze aflevering opgenomen in de ouderenkliniek van Parnassia in Castricum. In deze podcastaflevering wordt stilgestaan bij wat ouderenpsychiatrie is en wat Parnassia kan doen voor cliënten en collega’s in verpleeghuizen en thuiszorg.

Ouderenpsychiatrie, een gericht specialisme

In deze podcast legt Ingrid Jans op een laagdrempelige manier uit waarom ouderenpsychiatrie een specialisme is binnen de ggz. Ze vertelt over de specifieke zorgbehoeften van ouderen met psychiatrische problemen, waar fysieke, cognitieve en psychische factoren samenkomen en gespecialiseerde interventies nodig zijn.

“Je hebt de fysieke veroudering, lichamelijke achteruitgang,
cognitieve achteruitgang, maar ook psychische klachten
die je ook bij volwassenen ziet.
Door die combinatie van factoren heb je ook specifieke hulpverlening nodig.”

Begrip en samenwerking zijn cruciaal

Thuiszorg speelt een cruciale rol speelt in het signaleren van veranderingen in het gedrag van cliënten aldus Ingrid. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die al lange tijd thuiszorg krijgt vanwege zorg bij diabetes. Een thuiszorg-collega kan dan plotseling gedrag opmerken wat er eerder niet was. De cliënt is bijvoorbeeld in de war en achterdochtig, terwijl hij de zorgverlener al maanden kent. In de podcast doet Ingrid daarom een dringend beroep op de thuiszorgcollega’s: “geef dit soort zorgen door aan de huisarts.” Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de DOC-teams (dementie onderzoek en consultatie) van Parnassia een huisbezoek afleggen en kan extra hulp worden ingeschakeld waar nodig.

“We kijken vooral naar hoe we de cliënt en naasten kunnen ondersteunen in de thuissituatie, dat heeft altijd de voorkeur.”

De toekomst van de zorg

Tot slot richt ze zich in de podcast op de toekomst van de zorg, waarin de vergrijzing en complexere zorgbehoeften de uitdagingen zullen vergroten. “Het idee is natuurlijk dat mensen langer thuis blijven wonen, dat geldt ook voor mensen die veel problematieken hebben. Denk hierbij aan lichamelijke problemen, dementie, maar ook psychische klachten. Zij zullen minder snel naar een verpleeghuis gaan. Dat betekent iets voor de collega's in de thuiszorg. Zij gaan nog meer werken met cliënten die zwaardere zorg nodig hebben dan voorheen. We hebben elkaar dus nodig en moeten elkaar ondersteunen. Het geeft niet als je vastloopt en denkt: “ik heb hulp nodig, misschien kan de ggz meedenken. We moeten elkaar kennen en durven te benaderen.”

Goed dat je dit gelezen hebt, maar luisteren is beter. Luister - gratis - naar de volledige podcast voor meer inzichten en waardevolle adviezen rondom ouderenpsychiatrie.