paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Overstekende+mensen+849+x+424+.jpg
17 oktober 2022

Overgang forensische onderdelen Antes naar Fivoor en HIZ Den Haag Fivoor naar Parnassia

Antes draagt forensische onderdelen over naar Fivoor en Fivoor draagt een aantal hoog intensieve zorgonderdelen over naar Parnassia.

Zorgorganisaties Antes, Fivoor en Parnassia zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. We werken, ieder vanuit onze eigen expertise, samen in dezelfde regio's en soms zelfs op dezelfde zorgterreinen aan goede psychiatrische zorg.

Sinds 1 november 2022 heeft Antes Zorg een deel van haar divisie Forensisch overgedragen aan Fivoor. Fivoor heeft het onderdeel HIZ Den Haag (Hoog Intensieve Zorg) overgedragen aan Parnassia Haaglanden.

Waarom deze overdracht?

De reden voor de overdracht van HIZ Den Haag van Fivoor naar Parnassia Haaglanden is gelegen in het feit dat de HIZ-afdelingen zeer intensief met Parnassia Haaglanden samenwerken en daar een logischere plek hebben in de zorgketen.
Het behandelaanbod van Antes dat wordt overgedragen aan Fivoor kenmerkt zich door de forensische verslavingsexpertise. Dit wordt gezien als aanvulling op en versterking van het huidige aanbod van Fivoor als forensisch specialist.

Gevolgen van de overdracht

Voor cliënten verandert er zo min mogelijk. Zowel Fivoor als Parnassia Haaglanden zetten de zorg zo veel mogelijk voort op dezelfde manier, op dezelfde locatie en met dezelfde gezichten. Ook voor de betrokken medewerkers proberen we veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Zij blijven hun belangrijke werk doen met dezelfde soort cliënten.

Wijziging in verwijssystemen

In de verwijssystemen IFZO, Zorgdomein en Zocus aanmeldportaal verandert per 1 november de naamgeving van de onderdelen die over gaan. Hierbij wordt gedurende een half jaar nog vermeld dat het om voormalig Antes/voormalig Fivoor gaat. 

Wijziging verplichte zorg

Krijg je als cliënt verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte ggz? Dan wordt deze verplichte zorg van de ene zorginstelling overgedragen naar andere zorginstelling. De geneesheer-directeuren van Parnassia waren met het oog op de overgang reeds werkzaam binnen Fivoor. Er vindt dan ook in principe geen wijziging plaats van geneesheer-directeur, zorgverantwoordelijke of zorginhoud op grond van deze overdracht, dit is alleen een formele wijziging van de zorgaanbieder die de verplichte zorg uitvoert.  De cliënten die dit betreft worden hierover in een aparte brief geïnformeerd door de geneesheer-directeur. 

Om welke onderdelen gaat het?

De volgende onderdelen van de divisie Forensisch van Antes gaan over naar Fivoor:

  • FACT Forensisch aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam.
  • Forensisch Ambulant Team aan de Hoge Bakstraat in Dordrecht.
  • Forensische verslavingszorgkliniek aan de Albrandswaardsedijk 74 in Poortugaal.
  • Forensische zorgafdeling (AFZ) aan de Albrandswaardsedijk 74 in Poortugaal.
  • Reclassering aan de Marconistraat in Rotterdam.

 
De volgende onderdelen van Fivoor gaan over naar Parnassia Haaglanden:

  • CDP ambulant en klinisch (Mangostraat).
  • CIB open/gesloten (Fenny ten Boschstraat).
  • Duurzaam Verblijf Verslaafden klinisch (Mangostraat).
  • Weerlanden klinisch LVB (Mangostraat).

N.B.: De overdracht betreft ook het Top Referent Trauma Centrum (TRTC-poli) en Gouden Regen.

Over Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving. Antes richt zich als ggz-instelling op het herstel van volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Antes heeft zes divisies, waaronder de divisie Forensisch.

Over Fivoor

Fivoor is gespecialiseerd in psychiatrische zorg voor enerzijds cliënten* met een forensische indicatie en anderzijds cliënten die een heel specifieke behandeling nodig hebben vanwege een hoog intensieve zorgbehoefte.  

Over Parnassia 

Parnassia is specialist in psychiatrie en gevestigd in de regio's Haaglanden en Noord-Holland. Parnassia behandelt en begeleidt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische problemen of dementie.