paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

849+424+huizen.jpg
20 januari 2022

Nieuwe locatie SeHP (voormalig OVP)

Sinds de Opvang voor Verwarde Personen (OVP) aan de Burgemeester Patijnlaan in oktober 2021 is verhuisd wordt de functie van de beoordelingslocatie Spoedeisende Hulp Parnassia (SeHP) uitgevoerd vanuit de acute opname afdeling KCAP.

Eind december 2021 is het besluit gevallen om de beoordelingslocatie tijdelijk te huisvesten in het gebouw Mangostraat 1, het Klinisch Centrum Mangostraat (KCM), met vier beoordelingsplekken. Dit wordt in het eerste kwartaal van 2022 gerealiseerd. Daarnaast wordt in dezelfde periode de afdeling Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) uitgebreid met twee extra bedden.

Met deze tijdelijke inhuizing van de SeHP op de Mangostraat 1 en de uitbreiding van de acute opname capaciteit, worden veilige cliëntenzorg en continuïteit van de acute ketenfunctie in de regio geborgd. Naar verwachting zal eind 2023 de nieuwbouw voor de beoordelingslocatie gereed zijn, waarna de tijdelijke locatie weer zal vervallen.