paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Sander+Hofstede+849+424.jpg
05 juni 2023

Nieuwe directeur bedrijfsvoering Volwassenpsychiatrie Parnassia Haaglanden

Sander Hofstede start per 5 juni als directeur bedrijfsvoering voor de Volwassenpsychiatrie Parnassia Haaglanden. Het directieteam bestaat dan naast Sander uit Bastiaan van der Hoeven (directeur zorg) en Ger van der Leeden (directeur bedrijfsvoering klinisch). Hij gaat zich met name richten op de ambulante teams.  

Sander heeft in een ver verleden beleid en management voor de gezondheidszorg gestudeerd en heeft sindsdien verschillende functies in de gezondheidszorg vervuld, waaronder manager in een ziekenhuis, zorginkoper en directeur bedrijfsvoering bij Jellinek. 

Bewuste keuze

Hij heeft in zijn recente functies veel ervaring opgedaan met het opzetten van zorgnetwerken en samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, digitalisering en doorontwikkeling van ambulante zorg. Sander kiest bewust voor een leidinggevende functie in de ggz: “Ik beschouw het als een eer om voor onze doelgroepen in de volwassenenpsychiatrie te werken. Deze sector heeft mij gegrepen door zowel haar cliënten als de thema’s en uitdagingen die er nu en voor de toekomst liggen. Ik kijk er enorm naar uit om de organisatie en de medewerkers te leren kennen en samen verder te bouwen aan de ambities van Parnassia Haaglanden!"