paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

man+man+829+424.jpg
11 april 2022

Mogelijkheden binnen het Geriatrie Team van Parnassia

Binnen Parnassia bestaan sinds 2015 specialistische teams en wijkteams. Een van onze specialistische teams is het Geriatrie Team.

Aanmeldingen bij ons team worden binnen een paar weken opgepakt. Ons team bestaat uit meerdere disciplines zoals een klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, psychiater, (neuro)psycholoog en (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige.

Behandeling dementie

Naast onderzoek en behandeling van cognitieve stoornissen met co-morbiditeit wordt ook een aantal cliënten met dementie door onze specialisten behandeld voor hun dementie met rivastigmine of met galantamine.

Dit zijn medicijnen die het proces dat leidt tot dementie tijdelijk stil zet of vertraagt. De medicijnen werken niet bij iedereen en áls ze werken, werken ze voor een beperkte tijd. Ze genezen de dementie dus niet. Bij sommige cliënten kunnen de medicijnen de schade beperken. Het is vooraf niet te bepalen bij wie en hoelang de medicijnen werken. Soms hebben ze effect op geheugen, denken, taal, handelen en/of op het dagelijks functioneren. Bijvoorbeeld op het omgaan met geld, telefoneren, koken, schoonmaken en de lichamelijke verzorging. Ook zijn er aanwijzingen dat deze medicijnen gedragsproblemen verminderen.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

Cliënten komen in aanmerking als er sprake is van een dementie door de ziekte van Alzheimer, een Lewy Body Dementie of een Parkinsondementie. Bij andere oorzaken van dementie werken de medicijnen niet en worden ze dus ook niet voorgeschreven. Om ze zo goed mogelijk te laten werken, is het belangrijk om aan een aantal voorwaarden te voldoen.
Omdat het medicijnen zijn die ingrijpen op het zogenaamde neurotransmittersysteem in de hersenen moet de cliënt goed begeleid worden bij het innemen.

Voorwaarden voor deze medicatie

De cliënt kan deze medicijnen alleen gaan slikken wanneer iemand in de omgeving in de gaten houdt of, wanneer en hoeveel medicijnen de cliënt inneemt. Bovendien moet diegene goed volgen of er iets verandert in de dagelijkse manier van doen. Die informatie hebben we nodig om te zien hoe het medicijn werkt en of er sprake is van bijwerkingen. Deze persoon moet ook bereid zijn mee te komen bij controlebezoeken aan onze locatie, die vier keer per jaar worden gepland. Tijdens deze bezoeken vragen we de begeleider om vragenlijsten in te vullen over zelfredzaamheid en gedrag van de cliënt.

Vanuit het Geriatrie Team volgen wij deze cliënten protocollair driemaandelijks met screeningslijsten, een jaarlijks ECG en bloedonderzoek. Wij kijken daarbij of het nog zinvol is om met de medicatie door te gaan. Wij zijn van mening dat cliënten die deze medicatie gebruiken specialistisch gevolgd moeten worden.

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Graag verwijzen wij naar onze folders.
Locaties Geriatrie Team Parnassia
Carel Reinierszkade 197, 2593 HR Den Haag, 088 357 59 99
Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag, 088 357 57 99
President Kennedylaan 15, 2517 JK Den Haag, 088 357 53 57