paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

3+849+424.jpg
23 augustus 2023

Leestip: Interview over werken in de ouderenpsychiatrie

Wat maakt werken in de psychiatrie, en in het bijzonder in de ouderenpsychiatrie, zo leuk en welke voordelen biedt een gecombineerde functie van beleid en uitvoering? Over deze onderwerpen ging Ingrid Jans, directeur zorg ouderenpsychiatrie van Parnassia, in gesprek met Vereniging Transmurale Zorg. Parnassia werkt samen met Vereniging Transmurale Zorg Den Haag. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio.

“In mijn contacten met cliënten probeer ik om echt in contact te komen met degene tegenover mij”. zegt Ingrid in het interview over waarom ze graag werkt met cliënten. “Voor mij een voorwaarde om hetgeen waar ze tegenaan lopen te kunnen duiden en aan hen terug te kunnen geven ten behoeve van hun herstel. Steeds ontmoet ik iemand anders met een andere vraag binnen een andere context. Het vraagt daarom flexibiliteit en heel goed kijken en luisteren om aan te kunnen sluiten.

Over cliënten met dementie

Specifiek over cliënten met dementie zegt ze: “Bij cliënten met een vorm van dementie wordt hier nog een extra beroep op gedaan. Er wordt vaak gesproken over ‘dementerenden,’ alsof het om een homogene groep gaat. Maar het is steeds een uniek persoon met een eigen karakter en verleden waar je contact mee wilt maken. Dat vraagt iets van je als behandelaar en die inzet doe ik graag. De route die ik bewandel bij cliënten is dus die vanuit het contact, proberen de unieke manier van redeneren van de client te volgen om zo bij iemand aan te kunnen sluiten.”

Lees het hele interview via de website transmuralezorg.nl.

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag en omstreken is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de Haagse regio. Vereniging Transmurale Zorg werkt daar dagelijks aan: als objectieve facilitator, verbinder en aanjager.