paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

BIK+website+.jpg
23 november 2022

Innovatief leren in de praktijk bij Breehorn

De Breehorn Innovatie Kliniek (BIK) in Castricum is een krachtige leeromgeving waarbinnen professionals en studenten elkaar inspireren om samen te werken en te leren. BIK brengt de student dichterbij de praktijk om de ontwikkeling van de student te bevorderen. Dat doet BIK met behulp van BIK-dagen en een innovatieve app.  

Eens per zes weken is er een BIK-themadag. Dan komen studenten, stagiaires en collega’s samen om met elkaar specifieke thema’s te bespreken en aan de slag te gaan. De themadagen zijn gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de studenten. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld verslaving, feedback en nazorg. 

De eerstvolgende BIK-dag 

De eerstvolgende BIK-dag is op 5 december en het thema voor deze dag is Leven na de Breehorn Innovatie Kliniek. Op deze dag komen ’s morgens sprekers van Leviaan vertellen hoe de uitstroming van cliënten van de BIK ingedeeld kan worden om de overgang naar de maatschappij of andere instelling soepeler te laten verlopen. BIK zoekt actief naar samenwerking tussen andere instellingen of organisaties. In de middag krijgen de studneten van ervaringsdeskundige Gert-Jan een rondleiding en informatie over het Herstelcafé op het terrein in Castricum. 


Het Herstelcafé is een plek waar cliënten van het gehele terrein terecht kunnen voor film- en muziekavonden, activiteiten, zoals een trommelgroep en yoga. Het Herstelcafé is ook één avond in de week geopend voor buurtbewoners en familie/naasten. Hier krijgen zij meer informatie over psychische stoornissen, behandelaanpak. Ook vertellen cliënten over hun ervaringen. Dit draagt bij aan het verminderen van het stigma op psychiatrie, verslaving en de ggz. 

Een app om jezelf te ontwikkelen 

De IKSO-feedbackapp is een op maat gemaakte tool. Met deze tool kunnen studenten en stagiaires hun eigen leerproces regisseren. Via de app ontvangen en geven zij feedback op verschillende houdingsaspecten zoals collegialiteit, professionaliteit en cliëntgerichtheid. Is een doel behaald binnen de deadline die de studenten zelf hebben ingesteld? Dan krijgen zij een overzicht van hun kwaliteiten en leerpunten. Zo weet de student/stagiair waar hij aan kan werken. 

Zelf in de praktijk leren bij BIK?

Stagiaires en leerlingen  kunnen niet zelf solliciteren op het BIK. Plaatsing verloopt via het Stagebureau of de verpleegkundige en agogische opleidingen. Tijdens je sollicitatie kun je wel aangeven dat je graag op de BIK-afdeling geplaatst wilt worden.