paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Bezoek+ministers+Parnassia+verwarde+personen+849+x+424.jpg
11 april 2023

In gesprek met ministers over samenwerking gemeente, politie en ggz

Donderdag 6 april zijn de ministers Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) in Den Haag op werkbezoek geweest. De ministers bezoeken de komende tijd verschillende steden om zich te laten bijpraten door gemeenten, politie en ggz over ontwikkelingen en initiatieven rondom de aanpak van personen met verward of onbegrepen gedrag.

Onder leiding van Haagse burgemeester Van Zanen en wethouder Vavier (Armoede, Inclusie en Volksgezondheid) werd de bijeenkomst geopend en een interessant gesprek ingezet. Vanuit Parnassia werden de ministers bijgepraat door Richard Prins (bestuurder) en Danny Hurrelbrinck, ggz-professional op het politiebureau.
Aandacht werd gevraagd voor het feit dat er bij mensen met onbegrepen gedrag vaak veel achterliggende factoren een rol spelen dan sec ggz-problematiek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schuldenproblematiek, relatieproblematiek, problemen op het werk met huisvesting etc. Goede samenwerking met het sociaal domein en het veiligheidsdomein is essentieel om mensen passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Den Haag kent een intensieve wijkgerichte samenwerking tussen gemeente, politie en ggz waarover de aanwezigen uitgebreid spraken.