paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Renate+Bravaric+849+x+424.jpg
10 november 2022

Iedere dag een feestje dankzij deze cliënten

Renate Bravaric begon op haar 17de op psychiatrisch centrum Bloemendaal in haar eerste functie. De zorg was haar op het lijf geschreven. Zo’n 35 jaar later, en veel verschillende afdelingen en uitstapjes buiten Parnassia (onderdeel van Parnassia Groep) verder, is ze nu alweer 3,5 jaar verpleegkundig specialist en sinds juni manager zorg op Dorestad. “Iedere dag mogen werken met kwetsbare mensen is voor mij een feestje.”

Het was een collega van me op de poli van PsyQ, waar ik al 12 jaar met veel plezier werkte, die me op een functie bij Dorestad wees. Hoe jij werkt en omgaat met mensen die kampen met psychische problemen is bijzonder. Misschien kom jij nog beter tot je recht op Dorestad zei ze. “Dorestad? was mijn eerste reactie. Ik wist niet meer dan dat ze daar zorg boden aan oudere mensen. Ik ging eens kijken en was verkocht. Het was een mix; een gezellig team – ik kwam oud-collega’s tegen, een bijzondere groep cliënten met een unieke zorgvraag die vanuit behandeloptiek ieder een uitdaging zijn. Het was anders dan ik dacht.”

Dorestad is een Haags verpleeghuis (onderdeel van Parnassia) voor mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een lichamelijke ziekte of beperking. Ook mensen met een psychiatrische aandoening die tijdelijk verpleeghuiszorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie in een ziekenhuis, verblijven tijdelijk in Dorestad.

Het is de combinatie van psychiatrische problematiek gecombineerd met somatiek. Het is een puzzel zegt Renate, “De cliënten hebben een hoge complexiteit gemeenschappelijk, maar voor de rest zijn ze onderling heel verschillend. Wat is hier aan de hand is een vraag die ik mezelf regelmatig stel. Je hebt veel kennis nodig voor deze doelgroep, je moet out-of-the-box denken en durven besluiten. Samen met je collega’s probeer je de puzzel van de behandelaanpak te leggen. We observeren, delen ervaringen en daaruit volgt een volgende behandelstap.”

Niet in wij – zij denken

“Wat werken in Dorestad mij meer dan ooit heeft geleerd is dat we niet in wij/zij moeten denken, want zij = wij. Je kunt vrij gemakkelijk, door allerlei omstandigheden, ongewild een cliënt worden.  De meeste cliënten verblijven hier voor langere tijd, dan bouw je ok een diepere band met ze op. Ze delen dan hun lief en leed, je ziet ze op hun kwetsbaarst. Sommigen komen na hun ontslag nog eens terug om te vertellen hoe het nu met ze gaat. Dat doet je toch wat dat ze vooruit zijn gegaan in hun herstel.“    

Knooppunt

De functie van Renate binnen Dorestad is ook bijzonder, zo niet cruciaal. Ze is manager zorg, maar ook verpleegkundig specialist. Ze is een ‘knooppunt’ op de afdeling. “Ik kan de verplegende en de behandelende kant met elkaar verbinden en over en weer elkaars ervaringen en vragen bespreken. Waar je het mee kunt vergelijken? Met een zaalarts in een ziekenhuis. Ik heb oog voor het belang van de cliënt en familie, maar ook voor de zorg die we verlenen. Ik ben ook regie-voerder wat betreft opname en ontslag van de cliënten.”
Renate checkt voor opname van een cliënt de ‘randvoorwaarden’ zoals planning, doel van de behandeling en duur van het verblijf.

Niet alleen ouderen

Bij verpleeghuis wordt snel gedacht aan oudere mensen in een laatste levensfase, maar dat is Dorestad nadrukkelijk niet. “Wij begeleiden ook revaliderende mensen. Denk aan mensen die een suïcidepoging hebben gedaan, mensen die verwaarloosd thuis zaten en daardoor vaak ondervoed zijn, mensen die vanwege hun verslaving te maken kregen met orgaanfalen, en ook mensen die na een ic-opname bij ons weer komen aansterken. Wij bieden onderdak voor cliënten van 18 jaar en ouder die onze zorg en aandacht nodig hebben.”

Dubbelrol

Zelf heeft ze geen moeite met de dubbelrol die ze heeft binnen Dorestad. Het heeft zelfs voordelen, zegt Renate. Enerzijds ben je manager en ben je verantwoordelijk voor beleid en aansturing van een afdeling. Anderzijds ben je als verpleegkundig specialist bezig met de zorg en behandeling van je cliënten. Ik weet wat hen beweegt. We hebben hier allemaal hetzelfde uitgangspunt; de cliënt staat voorop. Door die focus weten we wat we aan elkaar hebben.  

Pioniersfunctie

Een verpleegkundig specialist in een leidinggevende functie is een unicum binnen Parnassia Groep. ”Ik ken niemand met deze combinatie. Het is voor mij in feite ook een logische vervolgstap. Ik heb tientallen jaren ervaring, op verschillende plekken binnen Parnassia Groep gewerkt in diverse rollen. Toen er binnen Dorestad behoefte was aan een manager zorg ben ik opgestaan. Ik doe het als een duo-functie met ieder een eigen aandachtsgebied. En het werkt perfect. Ik zie wat er moet gebeuren, wat nodig is, dat deel pak ik op. De ander richt zich meer op de beleidsmatige kant. Het is een pioniersfunctie, maar we hebben hier laten zien dat het werkt.” Misschien moeten we op meer plekken binnen Parnassia Groep soortgelijke combi’s gaan creëren. Het is voor sommige verpleegkundig specialisten een mooie uitdaging die ze willen aangaan, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen binnen de organisatie en daardoor ook behouden blijven voor Parnassia Groep hint ze.

Ik heb niet alle antwoorden

Steeds meer collega’s binnen Parnassia Groep weten Renate en collega’s te vinden. Ze lopen vast met een cliënt en vragen hen om eens mee te denken. “Soms gaan we naar de afdeling toe. Onze kennis en ervaringen delen we graag want, ik heb het al eens gezegd, de cliënt staat voorop. Maar ik zeg ook altijd dat ik niet alle antwoorden heb. Met gezond verstand en ervaring kom je een heel eind.”