paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Hoogste+punt+Rosenburg+849+x+424.jpg
06 september 2023

Hoogste punt sociale huurappartementen Rosenburg bereikt

De ontwikkeling van het Haagse woonzorgpark Rosenburg heeft een mijlpaal bereikt met het hoogste punt van het 145 appartementen tellende wooncomplex. Deze appartementen zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zorg dicht bij huis nodig hebben.

Essentiële tussenstap

Deze appartementen zijn een essentiële tussenstap in het herstelproces van onze cliënten. De nieuwe appartementen zijn voor de één ‘n tussenstap op weg naar reguliere huisvesting en voor een ander een permanente woning. De bewoners huren en wonen zelfstandig, maar behandeling en begeleiding zijn direct beschikbaar in de nabije omgeving. Als ze na een aantal jaar verder gevorderd zijn in hun herstel, kunnen ze doorstromen naar een reguliere (sociale) huurwoning buiten het woonzorgpark. Het streven is dat deze doelgroep uiteindelijk zelfstandig gaat wonen en volwaardig deel gaat nemen aan de samenleving.

Studio’s en tweekamerappartementen

Het gaat in totaal om 145 woningen, verdeeld over twee gebouwen. In het ene gebouw komen 79 woningen, waarvan 10 studio’s, 67 tweekamerappartementen en 2 conciërgewoningen. In het andere gebouw komen 66 woningen, waarvan 11 studio’s, 54 tweekamerappartementen en 1 conciërgewoning.
De appartementen verhuurt woningcorporatie Arcade niet via het reguliere woonruimte verdeelsysteem, maar via directe bemiddeling.

Ontwikkeling woonzorgpark Rosenburg

Dit voormalige landgoed, ook wel bekend als locatie Albardastraat, ondergaat de komende jaren een metamorfose. Meerdere verouderde gebouwen maken plaats voor nieuwbouw, passend bij het karakter van het landgoed. De nieuwbouw bestaat uit een mix van woningen, zorgvoorzieningen en werkruimte voor collega’s van Parnassia Groep. Deze opzet past bij het beleid van de gemeente om ook mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans te bieden zo zelfstandig mogelijk te wonen.


[voorlopige impressie van het wooncomplex]