paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

HIC+nieuwe+website+parnassia+.jpg
19 september 2022

HIC Parnassia geslaagd voor het CCAF-keurmerk

De High & Intensive care afdeling Parnassia Noord-Holland heeft het keurmerk van CCAF volgens de landelijke veldnormen voor High & Intensive care afdelingen ontvangen. CCAF waardeert voornamelijk de verschillende disciplines, samenwerking met elkaar en met andere afdelingen, het enthousiasme, de motivatie en de creatieve ideeën die uitgevoerd worden.  

Het CCAF toetst de kwaliteit van HIC-afdelingen in onafhankelijke audits waarbij de HIC-monitor wordt ingevuld. De monitor beslaat 52 items, verdeeld over tien dimensies, namelijk: teamstructuur, teamproces, diagnostiek, behandeling en behandelinterventies, zorgorganisatie, monitoring, professionalisering, BOPZ, ruimtelijke vormgeving, veiligheid en evaluatie en terugkoppeling dwang en drang.

HIC Parnassia Noord-Holland

De afdeling heeft een caseload van 30 cliënten welke zijn verdeeld over 3 afdelingen (unit 4, 5 & 6). Het team bestaat uit een grote diversiteit van disciplines welke zich kenmerkt door professionaliteit, gedrevenheid, betrokkenheid en gastvrijheid. Er was tijdens de audit een open en ontspannen sfeer.

Het keurmerkregister

Teams die voldoende of optimaal werken volgens het HIC-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF. Zo ook de HIC-afdeling Parnassia Noord-Holland. 

Een topprestatie vieren 

Afgelopen donderdag kreeg de afdeling in Castricum bezoek van het bestuur van Parnassia en Parnassia Groep. Zij kwamen met taart en bloemen deze topprestatie vieren. De HIC afdeling is de eerste binnen de Parnassia Groep die het certificaat heeft behaald en de 8ste HIC in heel Nederland. Het is een behoorlijk presentatie dat onze kwaliteit van zorg gewaarborgd is, ondanks de COVID-periode en de personele bezetting die aandacht vraagt. Leidinggevende Ilse Pepping is samen met het team ontzettend trots op het resultaat.