paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Oudere+mensen+plzier+Goud+849+x+424.jpg
25 juli 2023

G’OUD bekrachtigt samenwerking voor ouderen in Zaanstreek-Waterland

Parnassia is aangesloten bij samenwerkingsorganisatie G’oud vanuit de ambitie om ouderen in de regio Zaanstreek-Waterland een beter leven te bieden. Om het belang van deze samenwerking kracht bij te zetten tekende onze bestuurder Marieke van de Ven samen met 21 andere organisaties op 12 juli een intentieovereenkomst.

Uitdaging

Vergrijzing vormt in deze regio een forse uitdaging. Het aantal alleenstaande ouderen neemt sterk toe, het aantal beschikbare woningen staat sterk onder druk, de zorgkosten groeien door, er is personeelsschaarste in de zorg en het aantal beschikbare mantelzorgers neemt af. Door samenwerking kan er beter en sneller aan deze uitdagingen  worden gewerkt.

Regionale samenwerking

De samenwerkende organisatie hebben de handen ineen geslagen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Met elkaar richten we ons op vier essentiële aandachtsgebieden:

  1. hoe kunnen we met elkaar passende zorg blijven leveren;
  2. wat kunnen oudere inwoners zelf en hoe kunnen we hen daarbij ondersteunen;
  3. hoe versterken we met elkaar het netwerk rondom de oudere inwoner;
  4. hoe zorgen we voor een goede woonsituatie, ook als daar zorg geleverd moet worden.
‘Deze samenwerking vinden we heel belangrijk. Het sluit ook aan bij de landelijke lijn zoals in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat. In deze regio doen we het met elkaar. Samen komen we verder’.
Bestuurder Marieke van de Ven