paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

4+849+424.jpg
08 september 2022

EEG aan bed geeft meer kijk op delier bij demente client

Op de opnameafdeling psychogeriatrie van Parnassia NH (Castricum) is onderzoek gedaan naar een snelle en eenvoudige manier om een delier vast te stellen bij cliënten met dementie. Dat lijkt mogelijk te zijn via een EEG. Een grote stap vooruit in de behandeling van mensen met dementie die probleemgedrag vertonen. Het onderzoek wordt vervolgd.

Het herkennen van een delier (of delirium) bij mensen met dementie is erg moeilijk. Ze kunnen zelf niet (goed) uitleggen wat er aan scheelt. Behandelaren kunnen moeizaam een diagnose stellen, omdat er geen goede diagnostische hulpmiddelen zijn. Daarom worden in de opnamekliniek psychogeriatrie deze cliënten dan ook 24/7 geobserveerd.

Ersntige ziekte 

Een delier is een ernstige ziekte. Het zorgt voor hallucinaties. Je ziet, ruikt, voelt, hoort of proeft dan iets wat er niet is. Een delier kan ook zorgen voor slechter eten en drinken, vallen en gevaarlijk gedrag. Een delier is heel verwarrend en soms ook beangstigend. Behandeling met medicijnen is mogelijk.

Sneller duidelijkheid 

Een EEG kan sneller duidelijkheid geven of er sprake is van een delier is een van de conclusies uit het onderzoek. Een EEG meet de elektrische activiteit van de hersenen die tot stand komt wanneer zenuwen met elkaar communiceren. Dat meten gebeurde in dit onderzoek door twee electroden die op beide kanten van het hoofd geplaatst worden.

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met dementie die een delier hebben een duidelijke vertraging hadden in het doorgeven van elektrische pulsen tussen  de zenuwen. Hierdoor is de communicatie tussen verschillende delen in de hersenen en daarmee ook de regulatie van de spieren, zintuigen, emoties en organen dus vertraagd. Door mensen met dementie die ineens probleemgedrag zijn gaan vertonen te onderzoeken met een EEG kan sneller duidelijkheid worden gegeven of er sprake is van een delier. Een behandeling kan dan sneller gestart worden en verder lijden van de cliënt kan dan gestopt worden.   

Meer achtergrond weten? 

Vragen kun je stellen aan onderzoekster Viona Wijnen.