paginakop nieuwsdetail

Componence Asset List

Bibiche+Grooters+849+x+424+.jpg
13 juni 2023

Bibiche Grooters krijgt de Henk Bogaart bokaal

Als blijk van waardering voor haar tomeloze inzet voor ouderen in Scheveningen én voor haar belangrijke bijdrage in het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende zorgverleners in de wijk kreeg Bibiche Grooters de Henk Bogaart bokaal. Ze levert een belangrijke bijdrage aan de integrale zorg in de wijk en ze signaleert ook vroegtijdig problemen.

Vaak speelt die problematiek zich af achter de voordeur en dus niet direct zichtbaar. Zichtbaarheid, herkenbaarheid en het actief onderhouden en verbreden van netwerken zijn hierbij van groot belang. Als het nodig is zorgt ze ook voor begeleiding richting adequate zorg.

De Henk Boogaart wisselbokaal wordt jaarlijks uitgereikt door het Geriatrisch Netwerk Scheveningen aan zorgverleners die zich hebben onderscheiden binnen het netwerk.