Vangnet en Advies Midden Kennemerland

Vangnet en Advies Midden Kennemerland

Vangnet en Advies Midden Kennemerland

Het Vangnet en Advies team Midden-Kennemerland is werkzaam in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de Noord-Hollandse gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Het Vangnet en Advies team Midden-Kennemerland is werkzaam in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) in de Noord-Hollandse gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Vangnet en Advies wordt betaald door de gemeenten. Je hebt bij aanmelding geen verwijsbrief nodig van de huisarts en er worden geen eigen risico of anderszins kosten in rekening gebracht.

Voor wie

Het Vangnet en Advies team richt zich op mensen die om verschillende redenen tussen wal en schip dreigen te raken, zorg mijden of passende hulp niet weten te organiseren. De problematiek kan uiterst divers en meervoudig van aard zijn. Door de deelname van diverse disciplines is het team toegerust om de kluwen van problemen samen met de patiënt te ontrafelen en aan te pakken. Veel voorkomende problemen zijn: dreigende ontruiming, dakloosheid, overlast, vereenzaming, vervuiling en schulden. Op de achtergrond speelt een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem vaak een rol.

Zorgmeldingen

Het Vangnet en Advies team komt in actie na zorgmeldingen uit de directe omgeving, zoals buren, mantelzorgers en familie. Ook gemeenten, politie, woningbouwverenigingen, zorginstellingen, dienstverlenende instellingen en huisartsen kunnen onze hulp inroepen.

Wat doet Vangnet en Advies?

Na de melding wordt er, samen met de aanmeldende instantie of persoon, een plan gemaakt op welke wijze het best contact kan worden gezocht met de patiënt.

Op creatieve wijze investeren in contact krijgen, behoort tot een van de typische vaardigheden van de Vangnet en Advies medewerkers. Problemen worden in kaart gebracht en er wordt een zorgplan opgesteld en uitgevoerd. Doel is om patiënten, na onderzoek, toe te leiden naar de meest passende vorm van ondersteuning. Lukt dat niet, dan wordt er in samenspraak met de patiënt en betrokkenen (bijvoorbeeld de wijkagent, het sociaal wijkteam, huisarts, woningbouwvereniging, sociale dienst, familie en/of buren) een vangnet, middels werkafspraken, gecreëerd ter voorkoming van terugval. Mocht blijken dat acuut handelen noodzakelijk is, dan zal dit direct worden ingezet.

Aanmelding

Direct naar Vangnet en Advies:

Het mailadres is vangnet@parnassia.nl. Vermeld de gegevens van de aanmelder, de personalia van de persoon die het betreft en geef een korte omschrijving van de reden van aanmelding.
Telefonisch bereik je Vangnet en Advies op nummer 088 358 02 90
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Via GGD meldpunt Zorg en Overlast:

Be dan 023 515 99 98
Dit meldpunt is bereikbaar maandag, dinsdag en woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag t/m zondag van 9.00 tot 22.00 uur. Dit meldpunt is specifiek voor de aanvragen in het kader van de Wet Verplichte Geestelijke gezondheidszorg (WVGGz).