Naar content

Aanmelden ECT

Formulier

Aanmelden ECT

 • Stap 1
  1
 • Stap 2
  2
 • Stap 3
  3
 • Stap 4
  4
 • Stap 5
  5
 • 6
 • Stap 7
  7
 • Stap 8
  8
 • 9

Stap 1

Stap 2

Indicatiestelling

De ECT-behandelaar beoordeelt de patiënt volgens de richtlijnen electroconvulsie (NVvP, 2010).

Doel aanmeldprocedure

Vereiste patiëntgegevens voor de anesthesiologische beoordeling t.b.v. ECT, in te vullen op dit Aanmeldingsformulier.
 

Stap 3

Somatische voorgeschiedenis

Eerdere operaties, informatie opvragen medische specialisten (cardioloog, neuroloog).

Voorgeschiedenis
(denk aan: luchtweginfectie, astma, COPD, TBC, TIA, CVA, coranair ischemisch hartlijden (CIHL), myocardinfarct, aritmie, hartfalen, klepvitiae, HT, DM, epilepsie)

Intoxicatie:

 • Roken
 • Drugs
 • Alcohol
 • Koffie
 • Beroepsintoxicatie

Stap 4

Klachten

 • Cardiaal
 • POB, dyspneu, orthopneu, claudicatio intermittens, nycturie, oedeem, hypertensie, hartkloppingen, Cardiovasculair risicoprofiel
 • Pulmonaal
 • Hoesten of piepende ademhaling, pijn bij ademhaling, sputa
 • Tractus urogenitalis
 • Mictieklachten, urineretentie, dysurie
 • Centraal zenuwstelsel
 • Epilepsie, hoofdpijn, duizeligheid, licht in het hoofd
 • Tractus digestivus
 • Dyspepsie, reflux, buikpijn, obstipatie, diarree
 • Endocrinologische tractus
 • Ongewenst gewichtsverlies/ -toename, polyurie, polydipsie, warmte-/ koudeintolerantie, stemverandering, haaruitval

Cardiovasculair risicoprofiel is een overzicht van de volgende factoren:

Leeftijd, geslacht, roken, systolische bloeddruk, lipidenspectrum (TC, HDL, TC/HDL-ratio, LDL, triglyceriden), glucosegehalte, familieanamnese (vader, moeder, broer of zus met diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk voor het zestigste levensjaar), voeding (gebruik van verzadigd vet, vis, groente en fruit, zout), alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, body mass index en middelomtrek.

Stap 5

Lichamelijk onderzoek

Algemene indruk

 • Ziek/gezond
 • Vocht- en voedingstoestand
 • Anemisch, Cyanotisch, Icterisch, Dyspneutisch, Oedemateus

Vitale functie

 • Bloeddruk
 • Pols

Hoofd & hals

 • Mond/ gebitsonderzoek met oog op beademing en mogelijke intubatie
 • Cor
 • Auscultatie + palpatie carotiden, perifere vaten en aorta abdominalis
 • Hartauscultatie (tonen, souffle)

Pulmonaal

 • Percussie en auscultatie longvelden

Abdomen 

 • auscultatie
 • Percussie + palpatie (incl. lever en milt)

Extremiteiten
Pulsaties

Orienterend neurologisch onderzoek (Hersenzenuwen, reflexen, motoriek, spiertonus en –kracht, sensibiliteit, coördinatie, lopen en staan)

Met name: tractus circulatorius en tr. pulmonalis (inspanningstolerantie en CVR) -COR -Pulmones -Oriënteren

Stap 6

Bij lichamelijk onderzoek screenen op loszittende elementen. Zo ja, dan consult tandarts met betreffend formulier.

Geef hier aan of er sprake is van een kunstgebit.

Aanvullend onderzoek

 • Laboratoriumonderzoek (Voor aanmeldingen van patienten die nu reeds binnen Parnassia BV zijn opgenomen volstaat de datum van de laatste bloedafname.)
 • M.n.: hemoglobine en hematocriet, kalium, natrium, ureum en kreatinine
 • INR indien van toepassing [2.0-2.5]

Stap 7

Stap 8

Medicatie

 • Vermelding alle RV medicatie met dosering
 • Drogisterij/ homeopathisch

Stap 9

Ik ga akkoord met het verwerken van deze persoonsgegevens voor het verwerken van deze aanvraag of aanmelding. Meer informatie vindt u in ons privacybeleid.