Aanvragen ECT behandeling mededeling patiënten

Aanmelden voor ECT kan alleen door een psychiater of via uw huisarts gedaan worden. Dit heeft te maken met de zorgkosten, het is een vereiste van de zorgverzekering. Als u in aanmerking denkt te komen voor ECT, neemt u het best contact op met uw huisarts.

Formulier

Aanvragen ECT behandeling

Aanvragen ECT behandeling

Aanvraagformulier ECT behandeling Parnassia

U verzoekt via dit formulier een ECT behandeling voor uw patiënt bij Parnassia. Om uw verzoek goed te kunnen afhandelen ontvangt u van ons een specifiek aanvraagformulier per mail. Het ingevulde formulier stuurt u retour aan ect@parnassia.nl. Maak gebruik van veilig mailen wanneer u patiëntgegevens verstuurt.

Iedere dinsdagmiddag worden aanmeldingen besproken en hierna neemt de ECT-afdeling contact met u op om het vervolg met u te bespreken.

 

Indien van toepassing