Aanvragen ECT behandeling mededeling cliënten

Een aanmelding voor ECT kan alleen door een psychiater worden gedaan. Dit is belangrijk voor een goede nazorg en begeleiding tussen de ECT sessies door. Bovendien is het een vereiste van de zorgverzekering.

Als u in aanmerking denkt te komen voor ECT, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend psychiater. Die kan via deze site een aanmeldingsformulier aanvragen.

Formulier

Aanvragen ECT behandeling

Aanvraagformulier ECT behandeling Parnassia