Aanvragen ECT behandeling mededeling patiënten

Een aanmelding voor ECT kan alleen door een psychiater worden gedaan. Dit is belangrijk voor een goede nazorg en begeleiding tussen de ECT sessies door. Bovendien is het een vereiste van de zorgverzekering.

Als u in aanmerking denkt te komen voor ECT, kunt u het beste contact opnemen met uw behandelend psychiater. Die kan via deze site een aanmeldingsformulier aanvragen.

Formulier

Aanvragen ECT behandeling

Aanvraagformulier ECT behandeling Parnassia

U verzoekt via dit formulier een ECT behandeling voor uw patiënt bij Parnassia. Om uw verzoek goed te kunnen afhandelen ontvangt u van ons een specifiek aanvraagformulier per mail. Het ingevulde formulier stuurt u retour aan ect@parnassia.nl. Maak gebruik van veilig mailen wanneer u patiëntgegevens verstuurt.

Iedere dinsdagmiddag worden aanmeldingen besproken en hierna neemt de ECT-afdeling contact met u op om het vervolg met u te bespreken.

 

Indien van toepassing