paginakop - ect

Electro Convulsie Therapie (ECT)

200x200+volwassen+vrouw.png

ECT, elektroconvulsietherapie, blijkt in onderzoek de meest effectieve behandeling bij ernstige depressies, zelfs als medicijnen niet werken. De behandeling gebeurt onder narcose, dus als patiënt maak je dat zelf niet mee.

 

Hoeveel mensen kiezen jaarlijks voor ECT?

Zo'n 900 mensen worden jaarlijks met ECT behandeld in Nederland. Bij Parnassia behandelden we in 2018 ca. 130 patiënten, de meeste voor depressieve klachten.

Hoe gaat dat in de praktijk?

De behandeling bestaat uit meerdere sessies onder narcose, twee keer per week. Dit gebeurt op een speciale unit in onze kliniek in de Mangostraat .

Vooraf vinden de volgende onderzoeken plaats:

 • medische screening met bloedonderzoek
 • ECG/hartfilmpje
 • beoordeling door de anesthesioloog
 • psychiatrische beoordeling
 • geheugen onderzoek

U en uw familie krijgen ook uitgebreid informatie over de gang van zaken rond ECT. Om dit alles  zo efficiënt mogelijk te laten verlopen voor u, combineren we al deze onderzoeken en de informatie zoveel mogelijk op een dag.

Tijdens de behandeling wordt u begeleid door:

 • een anesthesioloog voor de narcose
 • een psychiater voor de ECT behandeling
 • een ECT verpleegkundige

Een familielid kan bij u blijven tot u slaapt. Met een korte stroompuls wordt dan een epileptische aanval opgewekt . Na een kwartier komt u bij uit de narcose, op de uitslaapkamer. Ook daar zijn ervaren verpleegkundigen aanwezig.

De behandeling kan gestart worden vanuit de kliniek tijdens een opname, maar ook vanuit huis via een verwijzing door een psychiater naar de ECT polikliniek. In dit laatste geval blijft u wel na de eerste twee behandeling ‘een nachtje over’ in de kliniek ter observatie. Als dit zonder bijzonderheden verloopt, kan u na de volgende behandelingen nog dezelfde dag naar huis. Behandeling op verzoek van andere behandelcentra gebeurt in principe altijd volledig poliklinisch, d.w.z. dat u dezelfde dag nog teruggaat naar het centrum waar u opgenomen was.

Resultaten

De bedoeling van de behandeling is de verstoorde balans in uw denken te herstellen. Verbetering kan vaak al na enkele sessies optreden, vooral bij de ernstigere depressies. Meestal zijn patiënten binnen 12 keer opgeknapt, zo niet dan passen we de behandeling aan.

Zijn er bijwerkingen?

De behandeling is lichamelijk veilig. De meeste mensen hebben slechts kortdurende lichamelijke bijwerkingen, zoals hoofdpijn en
misselijkheid. Problemen met het opslaan en ophalen van herinneringen is een andere bijwerking. Een klein deel (rond 10 %) blijkt langer dan 6 maanden problemen te houden met het opdiepen van herinneringen, waarbij soms feiten tot enkele jaren voor de behandeling ‘zoek' lijken te raken. Dat kan storend zijn, maar weegt niet op tegen het risico van een depressie. Een geheugenconsulent staat u gedurende de behandeling bij: door testen en vragenlijsten worden eventuele effecten op uw geheugen in de gaten gehouden.

Hoe kom ik aan meer informatie?

Na verwijzing door uw behandelaar/ psychiater, krijgt u een indicatiegesprek met een ECT psychiater. Hierin ontvangt u alvast de nodige informatie. Daarna volgt de afspraak voor de onderzoeken op één dag. Dan gaan we nogmaals en uitgebreider op de ECT-behandeling  in.

Geen depressie en toch ECT?

Ook bij andere (psychiatrische) ziektebeelden kan ECT uitkomst bieden, zoals bij:

 • schizofrene psychose, die niet door medicijnen opknapt
 • katatonie
 • lichamelijke ziekten als de ziekte van Parkinson

Dit wordt dan apart met u besproken.

Wetenschappelijk Onderzoek en opleiding?

Dat ECT werkt weten we, maar veel weten we nog niet, en het kan altijd beter. Daarom doen we ook onderzoek en doen we aan opleiding. Verpleegkundigen, psychologen, artsen, medisch specialisten, worden bij ons opgeleid in ECT-behandelingen. Uw medewerking is hierbij van belang om een nog betere behandeling in de toekomst mogelijk te maken.