paginakop dorestad

De uitdaging die werken op Dorestad zo leuk maakt

De uitdaging die werken op Dorestad zo leuk maakt

Het is de mix van cliënten, hun problematiek en de collega’s met wie we samenwerken die het werken op Icarus iedere dag leuk maken, zegt Soraya van Drongelen. Zij werkt al meer dan 8 jaar op Icarus, een afdeling waar ouderen met zowel somatische als psychische hulp en begeleiding krijgen. “Geen dag is hetzelfde, je wordt uitgedaagd om iedere dag het beste uit de cliënt naar boven te halen” vult collega Claudia Boon aan.

Icarus is een van de afdelingen van Dorestad in Den Haag. De cliënten van deze afdeling hebben somatische problemen, krijgen hulp bij hun dagelijkse levensverrichtingen (ADL-zorg) en ook behandeling voor hun psychische problematiek. Op dat laatste ligt op deze afdeling de nadruk.

Beroep op je inventiviteit

Heb je hart voor de zorg, dan vind je bij Icarus je ideale baan. Je bouwt een band op met de cliënten. “Vergeet niet, deze mensen verblijven soms jarenlang op deze afdeling. We worden een soort van familie. Zo leer je elkaar over en weer kennen. Wij als begeleiders hebben, naast de verzorging vanwege somatische problematiek, de belangrijke taak om ‘contact’ te blijven maken met de cliënten. Dat is iedere keer uitdagend. Ook door de mix van somatische – en psychische problemen wordt er een beroep gedaan op je inventiviteit. Er is niet één type cliënt. Wat vandaag lukt, kan morgen niet meer werken.” vat Soraya samen. “En ja, persoonlijke verzorging van cliënten hoort daar ook bij, maar is een klein onderdeel van het werk. Het persoonlijk contact, het naar de zin maken (binnen kaders natuurlijk), het monitoren van hun gezondheid en gedrag, werken aan functieherstel of beperken van functieverlies is het grootste deel van mijn werk.”

Teamwork

Claudia: “We werken daarin als een team; van begeleiders tot aan arts en de psychiater. Als we hulp nodig hebben, dan kunnen we terecht bij de arts en psychiater. Korte lijnen, deuren staan open. Met hen sparren we, er wordt naar ons geluisterd en we dragen ideeën aan. Wij werken dagelijks met onze cliënten en zien ze op de mindere, maar ook op de goede dagen. Onze ervaringen worden meegenomen in de behandelaanpak.”

Iedere dag is een nieuwe dag om iets te leren

Wat je ook doet binnen Icarus, iedereen werkt vanuit eigen expertise gezamenlijk aan een doel; het verblijf op Icarus veraangenamen en welbevinden van de cliënt te verbeteren.“
Iedere dag is een nieuwe dag om iets te leren. Dat doe je door je dagelijks handelen, door onderling je aanpak te bespreken, maar ook door trainingen. Onze leidinggevende Maura Broekarts geeft daarvoor de ruimte en stimuleert het van harte. “Wat dat betreft, biedt Dorestad je ook allerlei kansen.”

Het zijn de kleine dingen die het doen

Op deze afdeling is het belangrijk dat je in staat bent om contact te maken, om aan te voelen wat de cliënt wil, ook al zegt hij dat soms niet. “Een cliënt had nieuwe kleren nodig. Ik ging mee shoppen. Na afloop wilde hij mij trakteren op een koffie met wat lekkers erbij. Het was even de omgekeerde wereld, nu was hij in controle. Hij genoot en mede daardoor ik ook.” vertelt Soraya.
“Je houdt een professionele afstand tot de cliënten,” aldus Claudia, “Ik geef goed mijn grenzen aan, en die kunnen per cliënt anders liggen. Mag ik van jou een knuffel, vroeg een cliënt, dan kan ik goed slapen. Bij deze cliënt deed ik het. Wij allemaal zijn toch mensen die een knuffel nodig hebben?”

Verkeerd beeld

Het valt Soraya en Claudia op dat anderen, ook binnen Parnassia Groep, geen goed beeld hebben van ouderenpsychiatrie. Met regelmaat hebben we hier leerling verpleegkundigen en stagiaires. We nemen ze op in ons team en laten ze meedraaien, vertelt Soraya. “Aan het einde van hun traject geven ze aan dat ze willen blijven, ze vertellen dat ze van tevoren niet hadden gedacht dat het zo leuk is om hier te werken, dat ze hier zoveel geleerd en gelachen hebben. Dat zijn toch mooie complimenten?”
“Sommigen snappen niet dat ik werk met oudere mensen met psychische problemen. Daar is toch geen eer aan te behalen, werd wel eens gezegd. Als ik uitleg wat mijn werk inhoudt, wat er leuk aan is, wat ik betekenen voor deze groep cliënten en omgekeerd, dan besef ik opnieuw dat ik op mijn plaats ben binnen Dorestad.” besluit Claudia.

Dorestad; alleen voor bijzondere ouderen

In dit Haagse verpleeghuis verblijven, al dan niet tijdelijk, mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een lichamelijke ziekte of beperking. Ook mensen met een psychiatrische aandoening die tijdelijk verpleeghuiszorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een operatie in een ziekenhuis, verblijven tijdelijk in Dorestad. In een serie interviews vertellen collega’s over hun werk binnen Dorestad.