Snel hulp nodig?

Bij levensbedreigende situaties: wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen levensbedreigende situatie? Bel met uw huisarts of huisartspost. Deze schakelt de crisisdienst in uw regio in.

Bent u al patiënt bij ons?

Tijdens kantooruren neemt u contact op met uw behandelaar. Het telefoonnummer vindt u op uw uitnodiging of afsprakenkaartje.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren belt u in regio Den Haag met ons algemeen nummer 088- 357 57 57.  

In de regio Noord-Holland kunt u buiten kantoortijden of in het weekend contact opnemen met het Crisismeldpunt 088 358 09 99.