paginakop - faq

Componence Asset List

Parnassia gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. De Wet Bescherming Persoonsgegevens voorziet in een aantal rechten voor patiënten wat betreft de verwerking van hun gegevens.