Onze locaties kop

GGZ-team Scheveningen/Mariahoeve

GGZ-team Scheveningen/Mariahoeve

Carel Reinierskade 197, 2593 HR Den Haag

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 16:30 uur

GGZ-team Scheveningen/Mariahoeve

GGZ-team Scheveningen/Mariahoeve

Over Ons

Onze GGZ-teams werken in alle wijken van Den Haag (en eentje in een wijk in Zoetermeer) om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen te behandelen en begeleiden. Herstellen in de thuissituatie staat daarbij voorop. Wij bezoeken mensen zoveel mogelijk thuis.