Paginakop locaties

Algemeen Zuid-Holland

Algemeen Zuid-Holland

Parnassia is de specialistische ggz-instelling in de regioHaaglanden. Wij helpen volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie op een respectvolle en resultaatgerichte manier bij het te boven komen van de gevolgen van hun aandoening.