Onze locaties kop

Wonen Koog aan de Zaan

Wonen Koog aan de Zaan

Over ons

Deze woonlocatie biedt 7 dagen per week herstelondersteunende zorg aan mensen met een verslaving en/of psychische belemmeringen.

Hierbij richten wij ons op leren omgaan met een verslaving en op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Wij verlenen steun op het gebied van wonen, werken, financiën, leren en sociale contacten en sluiten aan bij de wensen en doelen van onze cliënten.