Weerlanden paginakop

Weerlanden (Behandelcentrum LVB)

Weerlanden (Behandelcentrum LVB)

Bij de kliniek Weerlanden kunnen patiënten terecht met een verslaving en licht verstandelijke beperking (LVB). Wij richten ons vooral op mensen die (veelvuldig) met justitie in aanraking komen. Met als doel om de patiënt na detentie weer terug te helpen naar de samenleving. Weerlanden gaat ervan uit dat niemand verslaafd, crimineel of dakloos hoeft te blijven. We werken toe naar een passende plek om te wonen en we regelen de benodigde zorg of begeleiding na opname.

Onze patiënten

Weerlanden neemt mensen op met een verslaving (veelal al langere tijd), met criminaliteit/ gedragsproblemen (impulsiviteit, agressie) en een intelligentieniveau van minder dan 85 (in combinatie met verminderde sociale redzaamheid). In een periode van ongeveer negen maanden gaan we samen met de patiënt werken aan:

  • weerstand bieden aan verleidingen rond drugs en criminaliteit;
  • behandelen van psychische problemen;
  • gedrag, zoals agressie, boosheid;
  • omgaan met anderen;
  • zelfstandig kunnen wonen en werken;
  • de aanpak van schulden of geldproblemen.

De behandeling

Met de problemen die de patiënt in het begin aangeeft stellen we het behandelplan op met persoonlijke doelen en afspraken. Verandering van leefstijl, zeker na vele jaren, is moeilijk en kan alleen als de patiënt samen met ons bereidt is belangrijkste problemen aan te pakken.

Collega aan het woord

Mijn doel is mensen vanuit een samenwerking vooruit te helpen.

Behandelpijlers

De behandeling kent meerdere pijlers:

  • Aanpak van klachten en symptomen;
  • Bevorderen van zelfstandigheid;
  • Wegwerken van maatschappelijke problemen;
  • Aanleren van sociale vaardigheden.

Weerlanden gelooft meer in het laten ervaren en oefenen dan in praten, de medewerkers zijn er als coach en bieden steun en motivatie wanneer de patiënt het zelf niet kan. Tijdens de behandeling heeft de patiënt één- op- één gesprekken met onze artsen, orthopedagogen, psychiaters, verpleegkundigen en begeleiders. Daarnaast organiseren we diverse groepssessies zoals de weekdoelengroep, waarin elke week doelen worden besproken. We hebben ook aandacht voor de familie en naasten van de patiënt en betrekken hen waar het kan bij de behandeling.

Wonen en leven in de kliniek

De patiënt woont tijdelijk bij ons in de kliniek en krijgt daar een eigen kamer en badkamer. De rest van de voorzieningen worden gedeeld met medebewoners. We maken afspraken over de behandeling en over vrijheden. Denk dan aan het naar buiten kunnen gaan, het ontvangen van bezoek, bellen, roken etc. Het niet nakomen van de afspraken kan gevolgen hebben voor de behandeling of vrijheden.