Paginakop locaties

Top Referent Trauma Centrum

Top Referent Trauma Centrum

>> 25 januari 2024: er is helaas een tijdelijke aanmeldstop <<

Het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) is gespecialiseerd in het poliklinisch behandelen van mensen met psychische klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering. Veel voorkomende klachten hierbij zijn posttraumatische stressklachten, dissociatieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Behandeling van trauma

De patiënt kan bij TRTC terecht voor diagnostiek, second opinion, individuele behandeling en therapie in groepsverband. Hiernaast biedt TRTC consultatie bij reguliere ggz-instellingen. Binnen TRTC is een multidisciplinair behandelteam werkzaam, met onder andere een arts, een psychiater, psychotherapeuten, (GZ-)psychologen, vaktherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en klinisch psychologen.

Therapie in groepsverband

Binnen TRTC bieden wij twee vormen van therapie in groepsverband: modules en groepstherapie. Een module is een vaststaand therapieprogramma van meerdere weken, bestaande uit psycho-educatie en oefeningen. Voorbeelden hiervan zijn de module ‘Leren oriënteren’ en de module ‘Omgaan met boosheid’. Bij groepstherapie is instroom doorlopend mogelijk. Modules en therapiegroepen staan ook open voor patiënten van wie de hoofdbehandelaar niet aan TRTC verbonden is. Nadere informatie over de modules en groepstherapieën is te verkrijgen bij ons centrum of te lezen op de behandelpagina.

Collega aan het woord

Ik wil mensen helpen weer te geloven in zichzelf

Behandeling

Voorafgaand aan een eventuele behandeling bij TRTC volgt de patiënt een diagnostisch traject. Met behulp van vragenlijsten en interviews maken wij een inschatting van de aard en ernst van de klachten. Op basis hiervan bepalen wij welke behandeling het beste past. Binnen TRTC werken wij met een behandeling in fasen:

  • Fase 1: is gericht op stabilisatie/ symptoomreductie;
  • Fase 2: is gericht op traumaverwerking;
  • Fase 3: is gericht op rouw/ integratie en resocialisatie.

De nadruk ligt op de individuele behandeling. Hiernaast kan de patiënt deelnemen aan therapieën in groepsverband (modules) of individuele vaktherapie. De duur van een behandeling bij TRTC is afhankelijk van de ernst van de klachten. De behandeling duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, gemiddeld is dat zes jaar. Lees meer over de behandeling van dissociatieve stroornissen of trauma’s.

Rol van partners en familie

TRTC is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband van TRTC’s. Hierin zijn de zeven in volwassenen gespecialiseerde TRTC’s verenigd, met als doel deskundigheids-bewaking, standaardisatie en kennisoverdracht. Het diagnostiektraject en behandelaanbod van TRTC is conform de landelijke afspraken en Best Clinical Practise van de samenwerkende TRTC’s binnen Nederland.