paginakop - locaties

Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT)

Over ons

PIT is de afkorting voor Psychiatrische Intensieve Thuiszorg en kan worden ingezet als u thuis extra begeleiding nodig heeft.

De PIT verpleegkundige zal u ondersteunen bij activiteiten die u ten gevolge van uw psychische of psychiatrische problemen op dat moment zelf niet meer kunt uitvoeren. PIT is aanvullend op reguliere ambulante behandeling. Vaak zal hiermee een klinische opname voorkomen worden. PIT kan ook worden gebruikt om ontslag van een klinische afdeling te vergemakkelijken of te vervroegen en kan een opname dus ook verkorten.


Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT)

Adres

Heijermansstraat 78
1502 DR Zaandam
088 357 17 99

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur