Onze locaties kop

Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT)

Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg (PIT)

Over ons

PIT is de afkorting voor Psychiatrische Intensieve Thuiszorg en kan worden ingezet als je thuis extra begeleiding nodig hebt.

De PIT-verpleegkundige ondersteunt je bij activiteiten die je ten gevolge van jouw psychische of psychiatrische problemen op dat moment zelf niet meer kunt uitvoeren. PIT is aanvullend op reguliere ambulante behandeling. Vaak kan hiermee een klinische opname voorkomen worden. PIT kan ook worden gebruikt om ontslag van een klinische afdeling te vergemakkelijken of te vervroegen en kan een opname dus ook verkorten.