Onze locaties kop

DOC-team Waterland (Ouderenpsychiatrie)

DOC-team Waterland (Ouderenpsychiatrie)

DOC staat voor: Dementie Onderzoek- en Casemanagement. Het DOC-team onderzoekt, behandelt en begeleidt mensen met psychische klachten in combinatie met dementie.

Het kan gaan om cliënten met een (vermoeden van) uitgebreide of beperkte neurocognitieve stoornissen in combinatie met (neuro)psychiatrische problematiek, zoals:

  • Depressie- of angstklachten als gevolg van cognitieve problemen.
  • Gedragsveranderingen als gevolg van cognitieve problemen
  • Traumagerelateerde klachten die meer naar voren komen door cognitieve problemen
  • Persoonlijkheidsproblemen en gedragsproblemen die naar voren komen door de cognitieve problemen.
  • Kenmerken van een psychose of delirium in het kader van cognitieve problemen.
  • Relatieproblemen als gevolg van beginnende cognitieve problemen.

Behandeling

Onze aanpak is erop gericht je zo goed mogelijk te ondersteunen, waarbij zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk blijven wonen heel belangrijk is. We houden in de gaten of er wellicht (extra) thuiszorg of wijkverpleging nodig is.

We zoeken nieuwe collega's bij onze DOC-teams