paginakop - locaties

Crisisdienst Noord-Holland

Over ons

De crisisdienst biedt acute psychiatrische crisishulpverlening in de vorm van outreachende activiteiten door:

  • 7 x 24 uur bereikbaar te zijn
  • de intermediair te zijn tussen hulpvraag en hulpaanbod
  • snelle, kortdurende en effectieve outreachende zorg te bieden aan zowel de cliënt als verwijzer.

Onze kerntaken zijn:

  • psychiatrische beoordeling
  • crisisinterventie
  • opname bemiddeling en verwijzing
  • consultatie en advies

Crisisdienst Noord-Holland

Adres

Heijermansstraat 78
1502 DR Zaandam
088 357 19 99 Triagist Crisisdienst
088 357 77 44 IBT Midden-Kennemerland
088 357 18 20 IBT Zaanstreek-Waterland

Openingstijden

Werkdagen: 08:30 - 17:00 uur