Onze locaties kop

Crisisdienst Noord-Holland

Crisisdienst Noord-Holland

De crisisdienst biedt acute psychiatrische crisishulpverlening in de vorm van outreachende activiteiten door:

  • 7 x 24 uur bereikbaar te zijn
  • de intermediair te zijn tussen hulpvraag en hulpaanbod
  • snelle, kortdurende en effectieve outreachende zorg te bieden aan zowel de cliënt als verwijzer.

Onze kerntaken zijn:

  • psychiatrische beoordeling
  • crisisinterventie
  • opname bemiddeling en verwijzing
  • consultatie en advies