Paginakop locaties

Algemeen Noord-Holland

Algemeen Noord-Holland

Parnassia is de specialistische ggz-instelling in de regio Zaanstreek/Waterland en Midden-Kennemerland.

Wij helpen volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en ouderen met psychiatrische stoornissen of dementie op een respectvolle en resultaatgerichte manier bij het te boven komen van de gevolgen van hun aandoening.