Het Klinisch Centrum Acute Psychiatrie verbouwt en verbetert!

Het Klinisch Centrum Acute Psychiatrie verbouwt en verbetert!

Het Klinisch Centrum Acute Psychiatrie verbouwt en verbetert!

Van 2024 tot de zomer van 2025 ondergaat het Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) in Den Haag een verbouwing. Niet alleen bestaande ruimtes worden aangepakt, maar ook de aanbouw die bedoeld is voor de beoordelingslocatie; dit is de Spoedeisende Hulp Psychiatrie (SeHP).

HIC-methodiek

De aanleiding van deze verbouwing zijn vernieuwde inzichten rondom de behandeling en begeleiding van cliënten op een gesloten opname-afdeling in de ggz, de zogenaamde “HIC-methodiek”. De HIC-methodiek is een combinatie van best practices om de zorg op een opname-afdeling (HIC-unit) te optimaliseren en daarmee dwang in de zorg te verminderen en opnames te verkorten.

Inzichten rondom separeren

Er zijn tal van nieuwe inzichten met betrekking tot separatie: het afzonderen van cliënten. Als iemand  een ernstig gevaar voor zichzelf of anderen is vanwege de psychische toestand en als dit gevaar alleen kan worden gestopt door door deze persoon af te zonderen, dan is het belangrijk dat hier geschikte ruimtes voor zijn. Het KCAP (Klinisch Centrum Acute Psychiatrie) zal hiervoor vier Extra Beveiligde Kamers (EBK’s) en twee Intensive Care Units (ICU’s) krijgen, om het verblijf zo veilig en cliëntvriendelijk mogelijk te maken.

Extra Beveiligde Kamers

Het huidige KCAP maakt nu nog gebruik van separeerruimtes. De nieuwe standaard voor het afzonderen van cliënten is het gebruik van een Extra Beveiligde Kamer (EBK). De vijf huidige separeerruimtes worden omgebouwd tot vier volwaardige EBK's.

Elke EBK krijgt een eigen voorruimte met sanitair (voorheen werd dit gedeeld met anderen), een eigen buitenruimte en beschikt over een interactief scherm om het licht, zonwering, muziek en geuren te kunnen bedienen of om een spelletje te kunnen doen. Een cliënt in de EBK kan ook één-op-één-begeleiding krijgen, waarbij het doel is verdere escalatie te voorkomen, contact te behouden en daarmee ook incidenten en de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen te voorkomen en te verminderen. Op deze manier proberen we de impact van het afzonderen van cliënten aanzienlijk te verkleinen.

Intensive Care Units

Op dit moment is de overgang tussen verblijf op een reguliere kamer en een separeerruimte te groot, ook hierover zijn nieuwe inzichten ontstaan. Een Intensive Care Unit (ICU) biedt een tussenstap. Een ICU bestaat uit een woonkamer, buitenruimte en twee tot drie eenpersoonskamers. Een ICU biedt een omgeving met minder prikkels en is veel kleinschaliger dan een reguliere unit binnen het KCAP. Wanneer de zorg moet worden opgeschaald en een cliënt wordt overgeplaatst naar een ICU, zal een verpleegkundige vanuit de afdeling meegaan om één-op-één-begeleiding te bieden. We proberen het verblijf op de ICU zo kort mogelijk te houden en de zorg, wanneer mogelijk, weer af te schalen door de cliënt terug naar de reguliere afdeling te begeleiden.

SeHP van Mangostraat naar Nectarinestraat

Zodra de verbouwing is afgerond verhuist de beoordelingslocatie SeHP van de Mangostraat 1 naar de Nectarinestraat 10. Dit zorgt voor veel logistieke voordelen, vooral wanneer cliënten na beoordeling moeten worden opgenomen binnen het KCAP. Zo zijn zij direct op de locatie waar ze gedurende enige tijd zullen verblijven en kan de zorg gemakkelijker overgedragen worden.

Overlast

Hoewel de zorg voor cliënten onverminderd doorgaat, werken we stap voor stap aan het voldoen aan de nieuwste inzichten en daarmee het verbeteren van de cliëntenzorg. Hierbij kunnen cliënten, collega’s en bezoekers hinder ondervinden. Via deze pagina houden we je op de hoogte van de voortgang van de verbouwing en te verwachten overlast.

Grote stap vooruit

De verbouwing vergt de nodige tijd, omdat het pand gedurende de gehele verbouwing in gebruik blijft. Het streven is om de verbouwing tegen juni 2025 af te ronden, zodat de Nectarinestraat 10 met het KCAP en de SeHP weer toekomstbestendig zijn.