paginakop - opvang verwarde personen

Opvang Verwarde Personen

200x200+verwarde+persoon.png

Wie dagelijks de krant leest of het journaal bekijkt hoort regelmatig de term 'verwarde personen' vallen. In de Opvang Verwarde Personen (OVP) op het hoofdbureau van Politie in Den Haag vangt een zorgteam van Parnassia Groep verwarde personen op die in aanraking zijn gekomen met de politie. Fivoor levert in dit zorgteam forensische psychiatrische expertise en GGZ Reclassering.

De toename van verwarde personen krijgt in de politiek en de media veel aandacht, mede door een aantal ernstige incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren. Daardoor ontstaat het beeld dat alle personen die verward zijn een gevaar voor de samenleving vormen, terwijl dat zeker niet het geval is. De term 'verward persoon' is een term die de politie gebruikt. Zij treffen frequent personen aan die verward zijn en de grip op hun leven dreigen te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen.

Kwetsbare mensen

Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn ook mensen die te maken hebben met dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit, een verstandelijke beperking of diabetes. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met baanverlies, huisverlies, schulden of een ingrijpende emotionele gebeurtenis. Bij verwarde personen gaat het slechts voor een klein deel om mensen met een psychische stoornis.

De volgende personen worden vaak gezien als 'verwarde personen':

 • Personen die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn
 • Personen die de weg kwijt zijn en stemmen of geluiden horen
 • Personen die hun medicatie niet innemen
 • Personen die wartaal uitslaan
 • Personen in een psychose

Opvang Verwarde Personen (OVP)

Op het hoofdbureau van politie in Den Haag is vorig jaar een opvang voor verwarde personen geopend: de OVP. De OVP biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan verwarde personen. Politie en GGZ werken hier intensief samen. Als een verward persoon wordt binnengebracht wordt direct beoordeeld of iemand geestelijke gezondheidszorg nodig heeft en in welk kader deze zorg het best georganiseerd kan worden. Daarmee wordt voorkomen dat hulpbehoevende personen weer op straat terecht komen.

Op de OVP zijn 12 zorgverblijven, waar personen gemiddeld 4 uur verblijven. Zorgmedewerkers en reclasseringsmedewerkers van Palier zetten zich in om passende zorg te bieden. Naast de politie werkt de OVP nauw samen met arrestantenzorg, reclasseringsmedewerkers, het Openbaar Ministerie (OM), zorgafdelingen binnen en buiten Parnassia Groep en het NIFP, een expertisecentrum op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie.

Cijfers 2015

De OVP is een gezamenlijke aanpak van de gemeente Den Haag, de politie, het OM en Parnassia Groep. Het integrale model staat bekend om de unieke en effectieve werkwijze. Er worden 2 doelgroepen behandeld: verwarde arrestanten en verwarde personen. Enkele cijfers op een rij:

In totaal stroomden 2395 personen in:

 • 377 verwarde arrestanten (15,7 procent).
 • Zonder vaste woon- of verblijfplaats (18 procent).
 • Onverzekerd (15 procent).
 • Doorverwezen naar zorg (91 procent).
 • Zorgaanbod afgewezen, maar geen sprake van acuut gevaar (4 procent).
 • Geen aabod gekregen, omdat indicatie GGZ-zorg ontbrak (5 procent). Het betrof hier met name verwarde personen die onder invloed van middelen tijdelijk verward gedrag vertoonden en overlast veroorzaakten.
 • Beoordeeld door de crisisdienst (40 procent). Van dit aantal is 22 procent met een inbewaringstelling (IBS) opgenomen.
 • Door OVP doorgestuurd naar een regulier ziekenhuis (10 procent). In deze gevallen was er sprake van ernstige somatische problematiek of intoxinatie als gevolg van middelengebruik. Deze personen hebben na behandeling in het ziekenhuis passende nazorg gehad.

Haagse SPOED

Parnassia Groep werkt sinds 1 mei 2017 nauw samen met de spoedeisende hulp van Haaglanden Medisch Centrum Westeinde in de opvang en beoordeling van verwarde personen. Er is sindsdien één voordeur, genaamd Haagse SPOED, waar de somatische en psychiatrische acute zorg op één locatie is gerealiseerd. Een unicum in Nederland.

Lees meer over Haagse SPOED in het dossier Verwarde Personen op de website van Parnassia Groep.