Als familielid of naaste van iemand met psychische problemen heeft u het vaak niet makkelijk. Het is aangrijpend te moeten aanzien wat de ziekte doet met uw naaste. Vrienden haken af, werk of studie komen in de knoop. Als zoon, moeder of buurvrouw voelt u zich vaak hulpeloos. Wij bieden u een luisterend oor en meer.

Mensen met ernstige psychische problemen krijgen steeds vaker professionele hulp thuis. Samenwerking tussen hulpverleners en familie is daarom van belang. Voor u als familielid of andere naaste is het dan ook belangrijk op de hoogte te zijn van

 • de symptomen
 • de gevolgen
 • de behandelmogelijkheden
 • hoe hiermee om te gaan

Een luisterend oor

De zorg voor uw familielid geeft misschien voldoening, maar kan ook een zware belasting betekenen. Wij ondersteunen u met onder andere

 • gesprekken over uw ervaringen
 • tips over omgaan met de ziekte
 • een familiecoach
  U bent welkom, ook als uw familielid geen patiënt bij ons is. Vraag een gesprek aan met de familiecoach via dit formulier. Vervolgens belt de familiecoach u.
 • Ontmoet andere mantelzorgers via onze Facebookpagina
 • een online hulpmodule voor mantelzorgers van patienten van Parnassia.
  Hier krijgt u informatie over overbelasting en ondersteuning bij het voorkomen van overbelasting van u als mantelzorger. De module is geheel zelfstandig te volgen.. Het contact met de online behandelaar verloopt via een contactscherm in de module. Inlogcodes kunt u aanvragen per e-mail. Vermeld a.u.b. uw voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres. Binnen 3 werkdagen ontvangt u inlogcodes.
 • ondersteuningsgroep dementie
 • ondersteuningsgroep schizofrenie

Instemming van uw zieke naaste

Wij houden u graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet uw naaste hier wel mee instemmen. Soms wil een patiënt (tijdelijk) niets te maken hebben met de familie en geeft dan geen toestemming. Dan kunnen we niet specifiek ingaan op hoe de behandeling eruit ziet. Wel heeft u sowieso recht op een vorm van informatie en ondersteuning van onze kant.

Meer informatie

Esmeralda Camelia de Wit

T 06 52 56 83 25

E E.deWit@parnassia.nl