paginakop - hoe wij helpen

Hoe wij helpen

200x200+suzanne.png

Parnassia levert zorg die goed, veilig en makkelijk toegankelijk is. Dit geldt bij dagelijkse problemen, maar ook als u in een crisissituatie zit. Onze zorg bieden we vrijwillig als het kan, maar gedwongen als het moet.

Zorg is zo intensief als nodig en niet langer dan noodzakelijk. We streven naar een zo effectief mogelijke behandeling gericht op het verminderen van uw symptomen en leren omgaan met uw aandoening. Wij volgen de landelijke afspraken over de zorg en hanteren algemeen erkende methodes en behandelprotocollen.

Afhankelijk van uw hulpvraag en uw wensen bieden wij onze zorg:

De afspraken die we met u maken over uw behandeling worden altijd in een behandelplan vastgelegd.