Parnassia werkt graag met vrijwilligers om de verbinding met de samenleving te behouden en te versterken.

Als vrijwilliger ondersteunt u bij de begeleiding van activiteiten, heeft u contacten met individuele patiënten, bent u gastheer of gastvrouw op een afdeling, begeleidt u patiënten naar de kerk of geeft voorlichting.

Veel mogelijkheden

De inzet van onze vrijwilligers is van groot belang voor het welzijn van patiënten. Er zijn veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Zo kunt u helpen bij de activiteiten op een afdeling. U kunt ervoor kiezen één patiënt te helpen. Bijvoorbeeld door samen te praten, een cursus te volgen, een wandeling te maken of naar de bioscoop te gaan.

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op:

Sonja Dijk, coördinator vrijwilligerswerk, verpleeghuis Dorestad
Passievruchtstraat 2, 2552 BJ Den Haag
088 357 58 13 / 06 13 83 81 82
s.dijk@parnassia.nl


Matthijske Verseput, coördinator vrijwilligerswerk, Parnassia Den Haag
Rozenbottelstraat 14, 2552 DS Den Haag
088 357 63 50 / 06 51 14 70 13
m.verseput@parnassia.nl