paginakop - faq

Componence Asset List

Je kunt het Geriatrie Team van Parnassia of het Ouderen Psychiatrieteam Parnassia (OPP) inschakelen.

Geriatrie Team Parnassia (GTP)

Het team biedt diagnostiek en behandeling aan cliënt en familie bij cognitieve stoornissen, waaronder:

  • instellen op de juiste medicatie en monitoren gezondheidstoestand
  • optimaliseren somatisch-psychiatrisch-sociaal evenwicht, dus evenwicht in trias, bij cliënt met cognitieve stoornissen
  • adviezen over het omgaan met de partner, het familielid met cognitieve stoornissen

Het uitgangspunt van het Geriatrie Team Parnassia is de autonomie en zelfstandigheid in het functioneren van de cliënt zoveel mogelijk te stimuleren in samenhang met de sociale omgeving. Het multidisciplinaire zorgprogramma cognitieve stoornissen wordt uitgevoerd binnen de samenhangende onderdelen  ambulant, polikliniek en kliniek. Het team werkt ambulant en poliklinisch.

Het GTP werkt met multidisciplinaire protocollen en in een multidisciplinaire samenstelling, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, ambulante   verpleegkundigen, GZ-psycholoog/neuropsycholoog, klinisch geriater, specialist  ouderengeneeskunde, psychiater en een systeemtherapeut op consultatiebasis.

Wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Graag verwijzen wij je naar onze folders.

Locaties Geriatrie Team Parnassia
  1. Carel Reinierszkade 197, 2593 HR Den Haag, 088-3575999
  2. Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag, 088-3575799
  3. President Kennedylaan 15, 2517 JK Den Haag, 088-3575357

Ouderen Psychiatrieteam Parnassia (OPP)  

Team Ouderen Psychiatrie Parnassia biedt diagnostiek en behandeling van psychiatrische problematiek in de derde en vierde levensfase van cliënten. Er wordt vanuit verschillende locaties in Den Haag poliklinische behandeling of groepsbehandeling geboden.

Het OPP biedt onderzoek, advies en veranderingsgerichte evidence-based behandeling aan cliënten met psychische problematiek in de leeftijd van 65 jaar en ouder. De expertise kan ook bij cliënten jonger dan 65 jaar geboden worden, indien er sprake is van een psychiatrische stoornis in combinatie met frailty problematiek.

De expertise is om de behandeling zo nodig op maat aan te passen en de familie actief in de behandeling te betrekken. Tevens biedt het OPP consultatie aan verpleeghuizen, huisartsen en andere zorginstellingen. Er kan ook psychiatrische beoordeling bij een euthanasietraject geboden worden.

Het OPP werkt met een multidisciplinair team bestaande uit:  psychiaters, GZ-psychologen, verpleegkundig specialisten, (Sociaal Psychiatrisch) Verpleegkundigen, en een systeemtherapeut.


Locaties Ouderen Psychiatrie Team van Parnassia

  1. Carel Reinierszkade 197, 2593 HR Den Haag, 088-3575999
  2. Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag, 088-3575799
  3. President Kennedylaan 15, 2517 JK Den Haag, 088-3575357